Flexible Office tillhandahåller tekniska lösningar för det smarta kontoret, ett nytt tänkande inom kontorsteknik.

Med flexibla golv, sk installationsgolv slipper man alla synliga rör och dragningar eftersom allt ligger i undergolvet. Klimatet kontrolleras genom att man delar in ytan i zoner om 100-500 kvm.

Se principskiss till höger som förklarar flödet

Mer information hittar du på Flexible Office webbplats.

 Golvområdesaggregat  Golv el  Golvaggregat liggande  Golvaggregat stående
Zonaggregat | ZA, som finns för inbyggnad eller fristående, förser en yta eller zon om cirka 100-500 kvm med ett konstant flöde av klimatiserad luft som blåses in under installationgolvet och tas upp av ett antal slutapparater [ GAL / GAS ] till respektive arbetsplats.
GOA filtrerar samt tempererar rumsluften som sedan tillförs till utrymmet under installationsgolvet så att tilluftstemperaturen anpassas till klimatbehovet för varje zon.
Elförsörjningen via golvelsystemet | GEL, består av färgmärkta, prefabricerade, skensystem som kopplas ihop med snabbkopplingar av stickproppstyp.

Fyra olika färgmärkta system. Datakraft rött, belysning gult, golvaggregat, blått och allmänkraft vitt.

Varje system ansluts till matning från elcentral placerad i anslutning till byggnadens serviceschakt.

Golvaggregat liggande | GAL för klimatisering av närområdet.
Terminalen ersätter en golvplatta och ansluts endast med stickpropp till det blåmärkta Golv elsystemet | GEL under golvet.

Tilluften kan vid behov eftervärmas med inbyggda elbatterier. Systemet tillförs förbehandlad luft via centralt Golvområdesaggregat | GOA med konstant luftflöde.

Golvaggregat stående | GAS kan användas där utrymmet passar.

Mängden klimatiserad tilluft regleras av GAS / GAL med spjäll via inbyggd reglerutrustning så att konstant lokaltemperatur erhålles.